Tag: starbucks

Starbucks kỷ niệm 5 năm tại Việt Nam

Kỷ niệm 5 năm hoạt động tại Việt Nam, vào ngày 1/2, mỗi khách hàng đến với Starbucks sẽ nhận được ưu đãi mua một đồ uống bất kỳ size Tall với giá chỉ 50,000 đồng.

Most Popular