Tag: hầu đồng

Trình diễn hầu đồng tại phố đi bộ thu hút du khách

Trước khi UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thì hầu đồng – một hình thức diễn xướng chủ yếu của Tín ngưỡng thờ Mẫu đã được trình diễn thường xuyên tại đình Nam Hương (nằm trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm ), thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân địa phương và khách du lịch.

  • Hau Dong sees UNESCO recognition

    Listed by UNESCO as a Cultural Heritage of Humanity on 1 December 2016, Vietnam’s Hau Dong or Mother Worshipping ceremony is the latest in a long line of the nation’s unique cultural aspects to be officially recognised. Hong Oanh reports.

  • Photo Talk 'Hầu Đồng: The Spirit Mediums of Viet Nam' by Tewfic

    Travel photographer Tewfic El-Sawy will fly all the way from New York City to Hanoi in November to introduce his latest photo book about the Vietnamese religion of Đạo Mẫu and its ritual, Hầu Đồng.

Most Popular